Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimus 2019-2020 õppeaastal kokku 29 õppeprogrammi. KIK rahastas projekti 8400 euroga. Oleme valinud igal õppeaastal just need õppeprogrammid, mis toetavad kõige paremini õppe- ja kasvatustöö eesmärke. Õppeprogrammid valitakse välja koostöös klassijuhatajatega. Võimaluse piires katsume alati arvestada piirkonna lähedust ning väärtustame koostööd kohalike ettevõtjate-koolitajaga.
Meie eelmise õppeaasta koostööpartnerid olid Tallinna Loomaaed, OÜ Zoosemu, MTÜ Loodusring, MTÜ Loodusmaa, MTÜ Lahemaa Ökoturism, MTÜ Ökokratt, Tipu Looduskool, AS Pandipakend, Keskkonnaamet.

 

Aitäh toreda koostöö eest keskkonnahariduse läbiviimisel!

Meil on hea meel, et ka käimasoleval õppeaastal (2020-2021) saavad klassid käia loodushariduslikel õppekäikudel KIK rahastuse toel. 2020-2021 õppeaasta põhikooli loodushariduslikke õppekäike toetab KIK 7860 euroga.

Gümnaasiumi valikkursuse "Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond" raames viidi KIK kaasrahastusel läbi looduspraktika 2020. aasta oktoobris. Laagri programm tutvustas Silma looduskaitseala (Läänemaa) näitel Eesti looduskaitsesüsteemi korraldust, erinevaid looduskaitsetöid ning kaitsealuseid liike. Programmi käigus õpiti tundma erinevaid kaitsealasid, kaitsealuseid liike ja üksikobjekte. Tutvuti Eesti looduskaitsesüsteemi ja praktiliste loodushoiutöödega. Lähemalt tutvuti rannaniidu hooldamiseks vajalike töödega. Selleks kasutati Keskkonnaameti poolt koostatud “Rannaniidukohvri” materjale. Rühmatööna viidi läbi praktiline ökoloogiline uurimus, mille käigus hinnati karjatamise mõju rannaniidu seisundile. Gümnaasiumi õppepraktika lõppes teadusliku lühiuurimuse esitlemise ja kaitsmisega.

 Silma1 silma2 silma4 silma3