Seoses kooliolümpiamängudega on praegu käimas kolm konkurssi:

1. Riiki tutvustava PLAKATI konkurss (28.01)
2. Taliolümpiamängude LOGO konkurss (04.02)
3. Maskoti JOONISTUSkonkurss (11.02)

Kuusalu KK IV Taliolümpiamängude olümpiaharidusperiood on avatud!
Talvele omase korraliku pakasega kogunes täna koolipere Rihuka eestvedamisel spordikeskuse ette ja koolijuht Kristi avas KOM perioodi. Huvijuht Saima tutvustas lühidalt eesolevaid konkursse ja seejärel toimus klassidele riikide loosimine. Üks olümpiamängude eesmärk on AUSA MÄNGU reeglite juurutamine nii spordis kui muudes eluvaldkondades.
Tegusat olümpiaperioodi meile kõigile!

 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toel toimus 2019-2020 õppeaastal kokku 29 õppeprogrammi. KIK rahastas projekti 8400 euroga. Oleme valinud igal õppeaastal just need õppeprogrammid, mis toetavad kõige paremini õppe- ja kasvatustöö eesmärke. Õppeprogrammid valitakse välja koostöös klassijuhatajatega. Võimaluse piires katsume alati arvestada piirkonna lähedust ning väärtustame koostööd kohalike ettevõtjate-koolitajaga.
Meie eelmise õppeaasta koostööpartnerid olid Tallinna Loomaaed, OÜ Zoosemu, MTÜ Loodusring, MTÜ Loodusmaa, MTÜ Lahemaa Ökoturism, MTÜ Ökokratt, Tipu Looduskool, AS Pandipakend, Keskkonnaamet.

Juba järgmisel nädalal kuulutame välja Kuusalu KK Taliolümpiamängud (KOM), mis toimuvad 21.-23. veebruaril ning algab olümpiaharidusperiood (10. jaanuar - 18. veebruar).

Peamisteks eesmärkideks 2022.a. kooliolümpiamängude kavandamisel oleme endale seadnud:
(Tali)olümpiamängude põhimõtete ning ajaloo teadvustamine ja tutvustamine läbi erinevate ainevaldkondade;
Ausa mängu reeglite juurutamine nii spordis kui muudes eluvaldkondades;
Meeskonnatöö arendamine – et lapsed õpiksid hindama kaaslast kui partnerit, tema saavutusi; et osavõtt on olulisem kui võit ning osatakse ka kaotada; erinevate konkurssidega pakume võimalust igal lapsel olla edukas mingil alal, kusjuures tema füüsilised eeldused ei mängi olulist rolli.
KOM sidumine Pekingi 2022 Taliolümpiamängudega ja üldse taliolümpiatega.
Lapsevanemate, kooli hoolekogu ja kogukonna kaasamine.

11. jaanuaril kell 08:00 kuulutab Kooliolümpiamängude komitee (KOMK) spordikeskuse ees välja KOM ja olümpiaharidusperioodi.
o Loosi teel saab iga klass endale riigi, mida nad KOM-il esindavad.
o Kuulutatakse välja KOM konkursid:
1) loosiga saadud riigi ja taliolümpiamängude seoseid tutvustava plakati konkurss – kõikidele klassidele, tähtaeg 28. jaanuar;
2) Kuusalu KK Taliolümpiamängude logo konkurss – individuaalne, osavõtt avatud kõigile (tähtaeg: 4.veebruar);
3) maskoti joonistuskonkurss „Rihukas taliolümpiamängudel“. Eesmärk propageerida erinevaid talispordialasid ja ergutada laste loovust. Individuaalne, osavõtt avatud kõigile (tähtaeg 11.veebruar )
4) Ausa Mängu konkurss. Selgitatakse Ausa mängu põhimõtteid, nii koolis kehalise tundides kui kohalikes lastega tegelevates spordiklubides, konkursi tulemused avaldatakse lõputseremoonial.

o Lisaks toimub sel perioodil taliolümpiateemaline viktoriin kõikides vanuseastmes traditsiooniliste kooli mälumängusarjade Kuldne Rihukas (5.-12. klassid) ja Kuldne Kakupoeg (1.- 4. klassid) raames.
o 5.-12. klassidele on plaanis kohtumine olümpiamängudel osalenud Eesti sportlastega.
o Spordimuuseumi rändnäitused koolis erinevatel olümpiateemadel.
o Näidisspordialade tutvustused kehalise tundides.

 

2018-2019. õppeaastal käivitus Kuusalu Keskkoolis viis uut rahvusvahelist hariduskoostöö projekti.

Erasmus+ koolidevahelised projektid kestavad kaks õppeaastat (2018-2020)  ja viiakse läbi peamiselt põhikoolis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. „Demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik demokraatia“ (lühend: SDDS)

Projekti tunnus: 2018-1-PT01-KA229-047365

SDDS projekti poster:

Projekti nimetus inglise keeles: Sustainability for Democracy, Democracy for Sustainability.

Partnerid: Eesti, Portugal, Kreeka ja Soome.

Projekti koduleht: https://sddserasmus.blogspot.com/