Kuusalu kool on edukalt lõpule viinud Erasmus+ projekti „Aktiivne koolipäev – liikumises ja koostöös peitub areng“ (2021-1-EE01-KA122-SCH-000016029).

Projekti raames viisime läbi kolm õpirännet:

  1. õpilaste rühmaviisiline õpiränne Portugali aprillis 2022, mille muljeid saad lugeda siit: https://opimeopirannates.blogspot.com/2022/05/erasmus-aktiivne-koolipaev-liikumises.html
  2. õpetaja Ingrit Keerma osalemine kehalise kasvatuse õpetajate seminaril Itaalias juulis 2022, millest lähemalt saad lugeda siit: https://opimeopirannates.blogspot.com/2022/10/kuusalu-keskkooli-kehalise-kasvatuse.html
  3. koolijuhi Kristi ja arendusjuhi Kreete töövarjutamine Hispaanias mais 2023, mille muljete ja tulemustega saad tutvuda siin:

https://opimeopirannates.blogspot.com/2023/08/kristi-ja-arendusjuhi-kreete-erasmus.html

Kõik õpiränded olid nii oma vormilt kui sisult täiesti erinevad, mis võimaldasid meie kooli jaoks tuua kaasa palju uusi ideid, kuidas muuta koolipäev aktiivsemaks ja kaasata erinevaid sihtgruppe õpilaste aktiivsuse tõstmiseks.

erasmus sinine

Oleme tänulikud, et Kuusalu koolil on olnud võimalus arendada rahvusvahelist koostööd ja seda tänu Erasmus+ programmile. Kui Sul tekkis küsimus tulevaste Erasmus+ projekti võimaluste kohta Kuusalu koolis või Sul tekkis mõni tore projektiidee, siis pöördu julgelt kooli projektijuhi poole!