Juba järgmislogo eesti kel nädalal kuulutame välja Kuusalu KK Taliolümpiamängud (KOM), mis toimuvad 21.-23. veebruaril ning algab olümpiaharidusperiood (10. jaanuar - 18. veebruar).

Peamisteks eesmärkideks 2022.a. kooliolümpiamängude kavandamisel oleme endale seadnud:
(Tali)olümpiamängude põhimõtete ning ajaloo teadvustamine ja tutvustamine läbi erinevate ainevaldkondade;
Ausa mängu reeglite juurutamine nii spordis kui muudes eluvaldkondades;
Meeskonnatöö arendamine – et lapsed õpiksid hindama kaaslast kui partnerit, tema saavutusi; et osavõtt on olulisem kui võit ning osatakse ka kaotada; erinevate konkurssidega pakume võimalust igal lapsel olla edukas mingil alal, kusjuures tema füüsilised eeldused ei mängi olulist rolli.
KOM sidumine Pekingi 2022 Taliolümpiamängudega ja üldse taliolümpiatega.
Lapsevanemate, kooli hoolekogu ja kogukonna kaasamine.

11. jaanuaril kell 08:00 kuulutab Kooliolümpiamängude komitee (KOMK) spordikeskuse ees välja KOM ja olümpiaharidusperioodi.
o Loosi teel saab iga klass endale riigi, mida nad KOM-il esindavad.
o Kuulutatakse välja KOM konkursid:
1) loosiga saadud riigi ja taliolümpiamängude seoseid tutvustava plakati konkurss – kõikidele klassidele, tähtaeg 28. jaanuar;
2) Kuusalu KK Taliolümpiamängude logo konkurss – individuaalne, osavõtt avatud kõigile (tähtaeg: 4.veebruar);
3) maskoti joonistuskonkurss „Rihukas taliolümpiamängudel“. Eesmärk propageerida erinevaid talispordialasid ja ergutada laste loovust. Individuaalne, osavõtt avatud kõigile (tähtaeg 11.veebruar )
4) Ausa Mängu konkurss. Selgitatakse Ausa mängu põhimõtteid, nii koolis kehalise tundides kui kohalikes lastega tegelevates spordiklubides, konkursi tulemused avaldatakse lõputseremoonial.

o Lisaks toimub sel perioodil taliolümpiateemaline viktoriin kõikides vanuseastmes traditsiooniliste kooli mälumängusarjade Kuldne Rihukas (5.-12. klassid) ja Kuldne Kakupoeg (1.- 4. klassid) raames.
o 5.-12. klassidele on plaanis kohtumine olümpiamängudel osalenud Eesti sportlastega.
o Spordimuuseumi rändnäitused koolis erinevatel olümpiateemadel.
o Näidisspordialade tutvustused kehalise tundides.