K Ä S K K I R I

 

Kuusalu 11.02.2019 nr 2-9/ 33

 

Õpilaste tunnustamine

 

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õppejuht Piia Palge-Lepiku ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa 3. klasside õpioskuste ainepäeval saavutatud 3. koha eest järgmistele õpilastele:
Miia Tomson
Joosep Arik
Eva Okk

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

 

Vello Sats
Koolijuht