K Ä S K K I R I

Kuusalu 19.02.2019 nr 2-9/ 39

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelisel teatesuusatamise võistlusel saavutatud võidu puhul järgmistele õpilastele:

Tiits Marliliis
Sepp Victoria
Toomingas Loore
Tiits Lisette
Teinlum Mikk
Saar Mauro
Käärst Ruben
Arulo Ats
Saul Hugo
Vilbaste Andreas
Saar Markus
Nikkarinen Norman
Lipsmäe Mia Maria
Einborn Kertu
Satski Elizabeth
Käärst Ruta
Heinmaa Arti
Saul Evar
Amer Joonas
Paalberg Kuldar
Kirt Anett
Roopa Joanna
Pajuste Carmen
Soom Mariella
Heinmaa Jarek
Oja Jakob
Allmägi Aaron
Vatunen Miikael
Valgiste Luisa
Samelselg Helena
Tuisk Aidi Gerde
Aaslav-Kaasik Sanna
Taal Karel
Taal Kaur
Mozajev Andreas
Moks Armin
Põhjala Brent
Randmaa Ako
Seppago Raigo
Idavain Mattias

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht