K Ä S K K I R I

 

Kuusalu 11.02.2019 nr 2-9/ 32

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ilvard Eeriksoo ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa meistrivõistlustel võrkpallis saavutatud 1. koha eest võistkonnale koosseisus
Mikk Kirsimaa
Tener Markus
Kermo Veetõusme
Madis Hurt
Kaur Marcus Tamre
Jesse Lauter

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht