K Ä S K K I R I

Kuusalu
21.01.2019 nr 2-9/ 30

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Maria Trei ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Eesti Koolispordi Liidu ujumisvõistlusel saavutatud 2. koha eest järgmistele õpilastele:

1. Gizela Gunin
2. Joanna Roopa
3. Mari Masing
4. Laura Murel
5. Maarja Katherine Link
6. Anni Mari Laupmaa
7. Kertu Seinoja
8. Emma Sofia Lootus
9. Lisette Tiits
10. Mirjam Välk
11. Mariliis Tiits
12. Kirke Klemmer
13. Freddy Gunin
14. Jarek Heinmaa
15. Martin-Eric Lipp
16. Arti Heinmaa
17. Mikk Kirsimaa
18. Kaspar Klemmer
19. Karl-Sebastian Aun
20. Sebastian Idnurm

2.Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3.Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht