K Ä S K K I R I

Kuusalu 17.01.2019 nr 2-9/ 29

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitust TV 10 Olümpiastarti Harjumaa finaalvõistluste II etapil saavutatud tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Mariliis Tiits 5. koht
Liisbel Almet 5. koht
Kent Clark Valge 6. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest. 

Vello Sats
Koolijuht