K Ä S K K I R I

Kuusalu 11.12.2018 nr 2-9/ 24

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Merja Rummu ettepanekul

1. Avaldada kiitust 28. novembril toimunud XVI Eesti koolinoorte mälumängumeistrivõistluste Harjumaa eelvoorus saavutatud II koha eest järgmistele õpilastele:
Katriin Rüütsalu
Ako Randmaa
Oskar Paiste
Paul-Egert Peensalu

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht