Kuusalu 11.12.2018 nr 2-9/ 23

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondliku mälumängu II voorus saavutatud
I koha eest järgmistele õpilastele:
Anett Kirt
Kerstin Trei
Joanna Roopa
Miikael Martti Vatunen

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht