K Ä S K K I R I

Kuusalu 10.12.2018 nr 2-9/ 22

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitust TV 10 Olümpiastarti 48. hooaja I etapil edukalt võistelnud õpilastele:
Hanna-Liisa Kaarmann 7. koht
Mariliis Tiits 11. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht