K Ä S K K I R I

Kuusalu 4.12.2018 nr 2-9/ 21

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Jäetma ettepanekul

1. Avaldada kiitust TV 10 Olümpiastarti Harjumaa finaalvõistluste I etapil edukalt võistelnud õpilastele:
Martin Plakk I koht
Hanna Liisa Kaarmann III koht
Mariliis Tiits 4.koht
Keitlyn Volkov 6.koht
Markkus Koemets 6.koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht