K Ä S K K I R I

Kuusalu 4.12.2018 nr 2-9/ 20

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Maria Trei ettepanekul

1. Avaldada kiitust kooli eduka esindamise eest Harjumaa koolidevahelistel teateujumise meistrivõistlustel järgmistele õpilastele:
Emma Sofia Lootus
Lisette Tiits
Mariliis Tiits
Mirjam Välk.
Maarja Katherine Link
Laura Murel
Anni Mari Laupmaa
Kertu Seinoja
Ingrid Rebane
Aidi Gerde Tuisk
Grettel Toomvap
Carmen Tiinas.
Kaspar Klemmer
Karl-Sebastian Aun
Sebastian Idnurm
Markus Koemets

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht