K Ä S K K I R I

Kuusalu 8.11.2018 nr 2-5/16

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust maakondlikul rahvastepallivõistlusel saavutatud I koha eest
järgmistele õpilastele:

Ragnar Lepmaa
Bruno Sergio Treufeld
Mikk Teinlum
Norman Nikkarinen
Andero Parktal
Kauren Kiik
Sebastian Palu
Andreas Vilbaste

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht