K Ä S K K I R I

Kuusalu 8.11.2018 nr 2-5/17

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust vabariiklikul kooliteatrite festivalil VÄIKE VAAL saadud peapreemia eest järgmistele algklasside näiteringi liikmetele:
Jasmin Roopa näitlejapreemia
Nora Merivoo näitlejapreemia
Kadi Jõgi
Reelika Viilmaa
Mikk Jõgi

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht