K Ä S K K I R I

Kuusalu 6.11.2018 nr 2-5/15

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul

1. Avaldada kiitust maakondlikul rahvastepallivõistlusel saavutatud II koha eest järgmistele õpilastele:
Keitlyn Volkov
Kertu Kivistik
Lisette Tiits
Mariliis Tiits
Kadi Arro
Kätlin Arro
Gerry-Gerta Lees
Maia Holland

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht