K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 19.10.2018 nr 2-5/13

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Merja Rummu ettepanekul

  1. Avaldada kiitust  vabariiklikul õpioskuste olümpiaadil saavutatud 5. koha eest järgmistele õpilastele:

Anni Mari Laupmaa

Maarja Katherine Link

Kertu Einborn

Kaarel Priilinn

Kent Clark Valge

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Koolijuht