Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondliku mälumängu „Õpetaja Raini mälumäng“
esimese vooru võitmise eest järgmistele õpilastele:

Kärt Kirsimaa
Anett Kirt
Joanna Roopa
Kerstin Trei
Miikael Martti Vatunen

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht