K Ä S K K I R I

Kuusalu 5.03.2018 nr 2-9/51

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja huvijuht Saima Kallionsivu ettepanekul

1. Avaldada kiitust rannarahva etendusel osalemise eest EV100 aktusel järgmistele õpilastele:
3.a klass
Norman Nikkarinen
Ann Järve
3.d klass
Meliisa Valdmäe
Hugo Saul
6.b klass
Johanna Eliisa Einstruk
Angela Maiste
Jaagup Paenurm
Hanna Samelselg
Genrih Tammaa
Epp Tammemäe
9.a klass
Birte Lees
Kustav Prants
Helena Aus Ratnik
Reelika Tammekivi
Hanna Stiina Verner
Ortvin Vinter

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Aili Kontus
Õppealajuhataja