K Ä S K K I R I

Kuusalu 15.02.2018 nr 2-9/ 44


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul

1. Avaldada kiitust eduka esinemise eest Harjumaa 2. geograafia teabepäeval järgmistele õpilastele:

I koht
Joanna Roopa
Kerstin Trei
Miikael Martti Vatunen

VI-VIII koht
Joosep Mürk
Carmen Pajuste
Marta Raidla

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor