Kuusalu 15.02.2018 nr 2-9/ 43

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

1. Avaldada kiitust eduka esinemise eest maakondlikul bioloogiaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Ako Randmaa (IX b klass) I koht
Joanna Roopa (VIII b klass) VI koht
Kustav Prants (IX a klass) VII koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor