K Ä S K K I R I

Kuusalu 5.02.2018 nr 2-9/41

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust väga heade tulemuste eest Harjumaa koolidevahelistel teatesuusatamise võistlustel:
Kuldmedal
Kaur Taal
Karl Taal
Karel Taal
Andreas Možajev

Hõbemedal
Sandra Kubi
Sanna Aaslav-Kaasik
Helena Samelselg
Mareike Averson

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor