K Ä S K K I R I


Kuusalu 29.01. 2018 nr 2-9/ 40


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldada kiitust hea esinemise eest Harjumaa 4.klasside tüdrukute joonistusvõistlusel:

Loore Tomingas – eripreemia äratuntavalt rahvusliku disaini eest

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor