ftype_doc Nõuded vihikutele

KORD JA ÜHTSED NÕUDED VIHIKUTELE

Vihik peab olema nõuetekohaselt pealkirjastatud
Korrektne, loetav ja selge käekiri, ilma vigadeta tekst
Kirjutatakse kas pastapliiatsi või sulepeaga (tindipliiatsiga), kasutades sinist või musta värvi.
Jooniste tegemiseks kasutatakse harilikku pliiatsit ja joonlauda
Viga tõmmatakse maha ühe sirge joonega, õige vastus kirjutatakse selle kohale
Kuupäev kirjutatakse vihiku/töö äärele pealkirjaga ühele joonele
Vihiku esimene kuupäev kirjutatakse koos aastaarvuga
Pealkirjale tõmmatakse joon alla
Joonte tõmbamiseks kasutatakse joonlauda

Jooneline vihik
o Alustatakse 1.leheküljel 4.vahest
o Järgnevatel lehekülgedel alustatakse 1.vahest
o Pealkirja ja töö vahele jäetakse 1 tühi rida
o Kahe töö vahele jäetakse 2 tühja rida
o Äärejooned tõmmatakse 1cm seestpoolt ja 2cm väljastpoolt (kui vihik ei ole tootja poolt joonitud)

Ruuduline vihik
o Vihikusse kirjutamist alustatakse esilehel 9. ruudureast.
o Kui eelnevalt on äärejooned olemas, siis sobivad need
o Kui vihik on eelnevalt joonimata, siis tuleks seda teha keskelt 2 ruudu ja äärest 4 ruudu kauguselt
o Teistel lehtedel jääb tühjaks ülevalt 2 ruutu ja alt 2 ruutu
o Pealkirja ja tehte vahele jääb 2 ruutu
o Eelmise töö ja uue pealkirja vahele jääb 2 ruutu
o Tulpade vahele jääb 2 ruutu

Arvuti abil vormistatavad tööd
o formaat A4
o valgel paberil
o kirja suurus 12
o reavahe 1,5
o soovitavad fondid Times New Roman või Arial

Tunnikontrollid, kontrolltööd või arvestustööd tuleb esitada korralikul, mitte rebitud servadega paberil.