1. On koostatud õpilaste pikapäevarühma vastuvõtmise põhimõtted, vt dokumenti.
  2. Kiius ja Kuusalus (nii alevikus kui külas) elavad II – XII klasside õpilased ei sõida koolibussiga.
  3. Õpetajate päeva tähistamine koolis on R, 4. oktoobril. Toimub väljasõit Metsamõisa Järvamaal.
  4. Õpiabirühmade tööd puudutav määrus asub aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010088. Õpiabirühmad töötavad I ja II klassides Katrin Kirsila ja Hilja Sarapi juhtimisel, ülejäänud rühmad alates II klassidest on tugiõppe rühmad.
  5. T, 17. septembril toimub 6. tunni ajal lugemissaalis koosolek gümnaasiumi lõpetamise teemadel. Osalevad XII klass ja klassijuhataja, direktor ja õppealajuhataja.
  6. K, 18. septembril algusega kell 15.00 toimub lugemissaalis arutelu VIII klassi loovtööde teemadel. Oodatud on eelmise õppeaasta loovtööde juhendajad ja praegused VIII klasside aineõpetajad.
  7. K-R, 18.- 20. septembril toimuvad X klasside õpilastele „rebaste ristimise“ üritused.
  8. Õpetajatel on võimalik alustada tööd Miksikese keskkonnas (3.-4.kl) ja pranglimisega.
  9. Vello Sats viibib N, 19. septembril Tervist Edendavate Töökohtade liikumise nõupidamisel.