Kuusalu 11.04.2022 nr 2-9/ 35

Õpilaste tunnustamine

 Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolidevahelistel rahvastepalli võistlustel saavutatud väga hea tulemuse eest. Harjumaa meistrid on 4.-5. klassi õpilased
Ats Arulo, Hans-Kristjan Koppel, Jarl Aaron Holmar, Raho Masing, Karol Danjuk, Riko-Marten Rada, Karl Markus Treumuth, Uku Gregor Randes, Sandra Aun, Kirke Klemmer, Aimee Okk, Josette Roopa, Leelet Tummeleht, Lisette Laid, Siret Narusk ja Matilda Seinoja.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik
Koolijuht