Kuusalu                                                                                 5.04.2022 nr 2-9/ 33

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust heade tulemuste eest maakondlikul  bioloogiaolümpiaadil järgmistele õpilastele:

Maarja Katherine Link (IX c klass) I koht

Reti Roos (VII b klass)                   VI koht

Ruta Käärst (IX c klass)                  VII koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht