K Ä S K K I R I

Kuusalu 12.03.2019 nr 2-9/ 44

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Kadri Idavainu ettepanekul

1. Avaldada kiitust majandusolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoorus saavutatud väga heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:
Ako Randmaa 1. koht
Egle Privoi 4. koht
Katriin Rüütsalu 6.-7. koht
Paul-Egert Peensalu 10. koht

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Vello Sats
Koolijuht