K Ä S K K I R I

Kuusalu 6.03.2019 nr 2-9/ 41

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margit Krönströmi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa piirkondlikul kunstiõpetuse olümpiaadil
saavutatud heade tulemuste eest järgmistele õpilastele:

Egle Privoi 2. koht
Kerstin Trei 10. koht

2 Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht