KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 21.11.2016 nr 2-9/23

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Taavi Esko ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust poiste ansamblile koosseisus

Rikhard Vatunen                 5.kl.

Jan Philip Kivimaa             5.kl.

Renno Välk                          5.kl.

Allen Larin                           5.kl.

Kristofer Valter Vallaots     4.kl.

Kent  Clark Valge                4.kl.

Karl  Kristjan   Kallip           4.kl.

Harjumaa koolinoorte vokaalansamblite festivalil saavutatud 3. koha eest.

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Aili Kontus

Õppealajuhataja direktori ülesannetes 


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-23.doc [49Kb]
Uploaded Esmaspäev, 21 November 2016 by Administraator