KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 14.11.2016 nr 2-9/ 20

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Uibo ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust Harjumaa I geograafia teemapäeval „Etioopia – inimkonna häll“ saavuautud 7.-9. koha eest järgmistele õpilastele:

Egle Privoi

Ako Randmaa

Helena Urva

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Aili Kontus

Õppealajuhataja


Attachments
Käskkiri õpilaste tunnustamine 2-9-20.doc [47.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 14 November 2016 by Administraator