K Ä S K K I R I


Kuusalu 2.11.2016 nr 2-9/ 16


Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Margus Keerma ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa koolidevahelistel rahvastepallivõistlustel saavutatud I koha eest järgmistele õpilastele:
Joonas Amer
Rikhard Juhani Vatunen
Arman Cedrik Kivisik
Martin Rebane 
Marten Mänd
Markus Tener
Jesse Lauter
Madis Hurt
Kaur Marcus Tamre


2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
Õpilaste tunnustamine 2-9-16.doc [53.5Kb]
Uploaded Neljapäev, 03 November 2016 by Administraator