KUUSALU KESKKOOL                                                              

K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 20.10.2016 nr 2-9/ 11

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ingrit Keerma ettepanekul:

  1. Avaldan kiitust Harjumaa koolidevahelistel rahvastepallivõistlustel saavutatud

 4. koha eest järgmistele õpilastele:

Anna-Liisa Kaarmann

Ruta Käärst

Maria Parktal

Getter Väits

Liisbel Almet

Marie Allmägi

Elizabet Šatski

Laura Heil

  1. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  1. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats

Direktor 


Attachments
Õpilaste tunnustamine -11.doc [48Kb]
Uploaded Neljapäev, 20 Oktoober 2016 by Administraator