1. Lugemissaal on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7.45-15.45, reedeti 7.45-14.00. 
2. Lugemissaali kasutaja peab kinni kooli kodukorrast. Lugemissaalis tuleb hoida vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid. Lugemissaalis on keelatud

  • kasutada mobiiltelefone,
  • süüa ja juua,
  • siseneda välisjalatsites ja üleriietes,
  • mängida hasartmänge.

3. Lugemissaali kasutaja peab arvestama lugemissaali töötaja märkusi.
4. Ettepanekute ja küsimustega võib lugeja pöörduda lugemissaali töötaja poole.
5. Lugejate pretensioonid lahendab lugemissaali töötaja.
6. Lugeja jäetakse lugemissaali kasutamise õigusest ilma, kui ta

  • ei allu lugemissaali töötaja korraldustele,
  • ei täida lugemissaali kodukorda,
  • on kaotanud, rikkunud või lõhkunud lugemissaali vara /raamatuid jne.

7. Lugemissaali töötaja koostab rikkumise kohta esildise, milles teeb ettepaneku karistamise kohta. Direktor oma käskkirjaga võib jätta lugeja ilma lugemissaali kasutamise õigusest sõltuvalt eksimusest kas ajutiselt, teatud tähtajaks või alaliselt.
8. Õpetaja registreerib lugemissaali tunni võimaluse korral paar päeva ette. 
9. E-raamatukogus laenutamine:
9.1. õpilane esitab laenutusleti juures raamatukogutöötajale oma lugejapileti
9.2. õpilane võtab ise vajamineva kirjandusteose – kuni 9. klassini vajaminev kirjandus asub I toas, keskkoolis vajalik kirjandus asub II toas. Raamatud paiknevad riiulitel autorite perekonnanimede tähestikulises järjekorras. Seejärel registreerib ta raamatu raamatukoguhoidja juures.
9.3. Raamatute laenutamise tähtaeg on 21 päeva. Kui õpilasel läheb laenutatud teavikut kauem vaja, peab ta selle pikendama raamatu ettenäitamisel.