Arvutiklassi ajalugu:

Esimene arvutiklass asus praeguse kunstikabineti ruumides alates 1990-ndatest.

2000. aastal renoveeriti 14 kohaga arvutiklass praeguse asukohaga ning 2002. aastal lisandus kõrvale teinegi, 12-kohaline klass. Klassid olid omavahel uksega ühendatud. 2007. aastal sai valmis ventilatsioonisüsteem. Mõlemas ruumis sai kasutada dataprojektorit koos ekraaniga. 2013.aasta suvel ühendati kaks arvutiklassi: vahesein lammutati maha ja klassis on nüüd võimalik läbi viia ainetunde korraga kuni 28 õpilasele. 13 lauaarvutit said uued monitorid ning Tiigrihüppe toel soetatud sülearvutid asuvad samuti igapäevaselt arvutiklassis. Vajadusel saavad õpetajad sülearvutid teisaldada aineklassidesse. Nii võimaldab nn mobiilne klassiruum õppetööd läbi viia ka väljaspool arvutiklassi, kasutades kooli traadita ühenduse võimalusi.

Arvutiklassi kasutamise kord: loe siit.

arvutiklassis

Pildil alustavad õpetajad uut kooliaastat koolitusega arvutiklassis.