Hea koolipere!

Tore on jagada rõõmustavaid uudiseid: uuel nädalal - alates 17.05 - on lubatud kõik õpilased taas kontaktõppele!

Tulenevalt meie maja erilisest olukorrast (ehitustegevusest) peame natukene rohkem pingutama, et kõik ikka kooli õppima saaksid tulla. Väljakutse on ruumide planeerimine kõikidele klassidele, aga leiame lahendused! Kasutame ära kõik võimalikud meie koolimaja ja spordikeskuse ruumiressursid, õpime palju õues ning kasutame muid loovaid viise! Meid toetavad kõikidele klassidele ruumide leidmisel praegu hea ilm, see, et 12. klass on juba õppetöö lõpetanud ning mitmed klassid on koolipäevade jooksul õppekäikudel.

Koolis õppetöö jätkamiseks peame järgima kehtestatud piiranguid ja soovitusi:

1) Viiruse leviku tõkestamine. Selle jaoks, et koolis viiruse levikut takistada, tuulutame pidevalt klassiruume, pöörame suuremat tähelepanu kätehügieenile, vahetundides suuname õpilasi võimalikult palju õue ning rakendame ka tundides õuesõppemeetodeid.

 

2) Maski kandmine. Haridus- ja Teaduministeeriumi korraldusest tulenevalt peavad siseruumides kandma maski nii õppijad kui kooli personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

3) Koolibussid. Õpilasliinid sõidavad alates esmaspäevast tavapäraste graafikute järgi.

4) Huvitegevus. Praegu teada oleva info kohaselt on huvitegevus välitingimustes lubatud kuni 25 osalejaga. Sisetingimustes tuleb järgida 2+2 reeglit ning 25%-list ruumi täituvust. Täpsemat infot seoses huviringidega jagame siis, kui kooli on saabunud juhised Haridus- ja Teadusministeeriumist.

5) Arvutite tagastamine. Palume kõigil, kes naasevad kontaktõppesse, tagastada kooli poolt laenutatud arvutid.

Hoiame oma tervist ning palume, et igasuguse haigustunnusega õpilane ja koolitöötaja jääks koju. Kui õpilane või koolitöötaja saab positiivse koroonaproovi tulemuse, siis palume sellest esimesel võimalusel teavitada koolijuhti telefoni teel: Kristi Tarik +372 56 565 887. Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis piirata.

Heade soovidega
Kuusalu Keskkooli juhtkond