Kuusalu Keskkooli gümnaasiumi õppekava üldosa

Kuusalu Keskkooli õppekava üldosa koostamisse olid kaasatud õpilased, lapsevanemad ja kooli meeskond. Uue õppekava loomine andis meile võimaluse vaadata sügavuti õppimisse ja õpetamisse. Ühtsete arusaamade välja selgitamiseks ja kujundamiseks viisime läbi 13 fookusgrupi intervjuud, arutasime olulisi valdkondi mitmetel koostööpäevadel, hoolekogu, ainesektsioonide ja meeskonna koosolekutel.

Oleme loonud õppekava sellisesse formaati, mis toetab õppekavasse süvenemist ja on meile igapäevaseks tööriistaks õppimisel ning õpetamisel.

Kuusalu kool - hea kool