Vastavalt põhikooli riiklikus õppekavas sätestatule korraldab kool õpilastele loovtöö. Loovtöö sooritatakse 8. klassis, see kehtib üleminekueksamina, töö teema  ja  saadud hinne kantakse 8. klassi tunnistusele ja põhikooli lõputunnistusele.
Loovtööl võib olla erinev vorm: uurimus, projekt, kunstitöö või muu praktiline töö. Tööd võib teostada nii individuaalselt kui ka rühmas. Kollektiivselt teostatud loovtööde puhul peab rühma iga liikme panus olema selgelt tõendatud ja nähtav igas töö etapis.

Loovtöö koostamise juhend asub siin: Loovtöö koostamise juhend

Loovtöö vormistamise juhend asub siin:Loovtöö kirjaliku osa vormistamise juhend (PDF). (Uuendatud 2022)