Klassijuhatajad S.Päll ja M.Jäetma

Agne Adler
Jaana Heinoja
Ertti Hinn
Daniel Holdin
Laura Järv
Merilin Kimer
Erik Kirsman
Martin Kirsman
Kristiina Kivimäe
Eliise Klaamas
Kert Kruusakivi
Kalver Kurg
Merilin Lilium
Marit Lindvest
Maarja Püü
Kristo Ränk
Janika Teedla
Paula Siilak
Sigrid Simmer
Martin Viilop
Madis Bender
Kristi Gross
Jorma Jäetma
Liisi Jürgenson
Hardi Kaljusaar
Kaidi Kahu
Madis Kerna
Jane Kesamaa
Getter Leht
Mart Muru
Alvar Pau
Marek Pispea
Taavi Poll
Britta Pärk
Ingmar Pärkson
Liisa Põhjala
Veiko Rada
Kerli Samelselg
Mihkel Sinisalu
Oliver Tombak
Hegne Täll
Tanel Tšistjakov
Liisu Veem
Egle Vesilind