Algas dokumentide vastuvõtt 10. klassi. Vastuvõtmistaotlusi saab tuua ajavahemikus 17. - 26. juuni 2020 tööpäeviti kell 9.00 -13.00, välja arvatud reedel, 19. juunil.
Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist. Vastuvõtutestid toimuvad 18. juunil 2020 algusega kell 10.00, vabade kohtade olemasolul toimuvad järeltestid 24. augustil 2020.