K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 20.04.2022 nr 2-9/ 37

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Sergo Treufeldi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust vabariiklikul rahvastepalli võistlustel saavutatud I koha eest võistkonnale koosseisus:

Jarl Aaron Holmar

 Raho Masing

Hans-Kristjan Koppel

Karol Danjuk

Romet Soom

Riko-Marten Rada

Uku Gregor Randes. 

Ats Arulo

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht