K Ä S K K I R I

Kuusalu                                                                                 30.03.2022 nr 2-9/ 30

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra järgi ning õpetaja Mari Käisi ettepanekul

  1. Avaldada kiitust Kent Clark Valgele (9.c) matemaatikaolümpiaadi vabariiklikul lõppvoorul saavutatud III koha  eest.
  2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.
  3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

 

Kristi Tarik

Koolijuht