Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Eve Sarapi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Teadlaste Öö festivali läbiviimise eest järgmistele õpilastele:
Miia Tomson
Loore Sarap
Märten Trei
Rikhard Juhani Vatunen
Joanna Roopa
Kerstin Trei
Gätriin Hobta
Mirjam Kiik
Elina Parve
Mariliis Sinivee
Carmen Tiinas
Mattias Idavain

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Koolijuht