K Ä S K K I R I

Kuusalu 22.01. 2018 nr 2-9/ 35

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Maria Trei ettepanekul:

1. Avaldada kiitu EKSL koolidevahelisel ujumisvõistlusel saavutatud võistkondliku 2. koha eest järgmistele õpilastele:
Emma Sofia Lootus
Maarja Katherine Link
Anni Mari Laupmaa
Laura Murel
Gizela Gunin
Joanna Roopa
Kerstin Trei
Helena Urva
Kaspar Klemmer
Arti Heinmaa
Mikk Kirsimaa
Martin-Eric Lipp
Jarek Heinmaa
Jakob Mattias Oja
Marc Daniel Paul
Andreas Idavain

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 35.doc [58Kb]
Uploaded Esmaspäev, 22 Jaanuar 2018 by Administraator