Kuusalu 4.12. 2017 nr 2-9/ 23


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Kai Petersoni ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Harjumaa inglise keele teemapäeval „Austraalia“ saavutatud
1. koha eest järgmistele õpilastele
Marta Raidla
Joosep Mürk
Aaron Allmägi

3. koha eest järgmistele õpikastele:
Joanna Roopa
Kerstin Trei
Miikael Martti Vatunen

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 23.doc [54.5Kb]
Uploaded Esmaspäev, 04 Detsember 2017 by Administraator