K Ä S K K I R I

Kuusalu 22.11. 2017 nr 2-9/ 19


Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Ene Eibo ettepanekul:

1. Avaldada kiitust Harjumaa koolide I geograafia teemapäeval saavutatud 2. koha eest järgmistele 8.b klassi õpilastele:
Joanna Roopa
Kerstin Trei
Miikael Martti Vatunen
ja 9. koha eest järgmistele 8.a klassi õpilastele:
Sandra Järve
Carmen Pajuste
Marta Raidla

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 19.doc [54Kb]
Uploaded Kolmapäev, 22 November 2017 by Administraator