K Ä S K K I R I

Kuusalu 6.11. 2017 nr 2-9/15

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Saima Kallionsivu ettepanekul:

1. Avaldada kiitust 5. klasside näiteringile koosseisus:

Joosep Palgi – näitlejapreemia
Chrissely Vaabel
Mia Maria Lipsmäe - näitlejapreemia
Hanna-Liisa Kaarmann
Karl Kristjan Kallip
Roland Treima
Kaspar Rüngenen
Annaliisa Rootalu
Rainis Kikas
Ragne Loviide Kotkas
Anette Danjuk, Kertu Seinoja
Johanna Liisa Jõe
kes võitsid vabariiklikul kooliteatrite festivalil „Väike lava“ peapreemia Suur Vaal.

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 15.doc [47Kb]
Uploaded Esmaspäev, 06 November 2017 by Administraator