KUUSALU KESKKOOL

K Ä S K K I R I


Kuusalu 12.05. 2017 nr 2-9/ 73Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Virve Raidla ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa vene keele olümpiaadil saavutatud väga heade tulemuste eest:
Marta Raidla 1. koht
Carmen Pajuste 8. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-73.doc [50.5Kb]
Uploaded Reede, 12 Mai 2017 by Administraator