K Ä S K K I R I


Kuusalu 25.01.2017 nr 2-9/42

Õpilaste tunnustamine


Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Mall Koppeli ettepanekul:

1. Avaldan kiitust Harjumaa maakondlikul keemiaolümpiaadil saavutatud 2. koha eest:
Mirjam Kiik (10.kl.)

Avaldan kiitust Harjumaa maakondlikul keemiaolümpiaadil saavutatud 10. koha eest:
Kustav Prants (8.a )

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.


Vello Sats
Direktor


Attachments
KÄSKKIRI õpilaste tunnustamine 2-9-42.doc [47.5Kb]
Uploaded Kolmapäev, 25 Jaanuar 2017 by Administraator